Thứ Bảy, Ngày 22 Tháng 2 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5138858 Đang online 64

Tin tức - Sự kiện   »  Lịch cắt điện

KẾ HOẠCH CẮT ĐIỆN TUẦN 17 NĂM 2012 (Từ ngày 17 đến ngày 22/4 năm 2012)

Công ty Điện Lực Điện Biên xin trân trọng thông báo lịch cắt điện theo kế hoạch và cắt điện khẩn cấp đều được đăng tải trên website này. Kính đề nghị Quý Khách hàng theo dõi thông tin thường xuyên để biết về tình hình cung cấp điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Điện Biên rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách hàng.
 
Tên Điện lực
Thời gian cắt
Khu vực mất điện
Lý do
ĐL Điện Biên
Từ 07h00÷17h00
    Ngày 16/4/2012
Đường dây 0,4kV sau TBA Bơm Nậm Thanh Xã Noọng Hẹt
Thay công tơ định kỳ
Từ 07h00÷17h00
    Ngày 17/4/2012
Đường dây 0,4kV sau TBA Bơm Nậm Thanh Xã Noọng Hẹt
Thay công tơ định kỳ
Từ 07h00÷17h00
    Ngày 18/4/2012
Đường dây 0,4kV sau TBA Bản Phủ Xã Noọng Hẹt
Thay công tơ định kỳ
Từ 07h00÷17h00
    Ngày 19/4/2012
Đường dây 0,4kV sau TBA Bản Phủ Xã Noọng Hẹt
Thay công tơ định kỳ
Từ 08h20÷09h00
    Ngày 19/4/2012
Đường dây 0,4kV sau TBA Khăm Pọm Xã Mường Lói
Vệ sinh công nghiệp MBA
Từ 09h20÷10h00
    Ngày 19/4/2012
Đường dây 0,4kV sau TBA Bản Xôm Xã Mường Lói
Vệ sinh công nghiệp MBA
Từ 10h20÷11h00
    Ngày 19/4/2012
Đường dây 0,4kV sau TBA Bản Xẻ Xã Mường Lói
Vệ sinh công nghiệp MBA
Từ 13h30÷14h30
    Ngày 19/4/2012
Đường dây 0,4kV sau TBA Na Há Xã Mường Lói
Vệ sinh công nghiệp MBA
Từ 15h00÷16h00
    Ngày 19/4/2012
Đường dây 0,4kV sau TBA Na Cọ Xã Mường Lói
Vệ sinh công nghiệp MBA
Từ 16h30÷17h30
    Ngày 19/4/2012
Đường dây 0,4kV sau TBA Bản Lói Xã Mường Lói
Vệ sinh công nghiệp MBA
Từ 07h00÷17h00
    Ngày 20/4/2012
Đường dây 0,4kV sau TBA Bản Phủ Xã Noọng Hẹt
Thay công tơ định kỳ
Từ 08h00÷09h00
    Ngày 20/4/2012
Đường dây 0,4kV sau TBA UB Mường Nhà Xã Mường Nhà
Vệ sinh công nghiệp MBA
Từ 09h30÷10h30
    Ngày 20/4/2012
Đường dây 0,4kV sau TBA Na Khoang Xã Mường Nhà
Vệ sinh công nghiệp MBA
Từ 13h30÷14h30
    Ngày 20/4/2012
Đường dây 0,4kV sau TBA Bản Xôm Xã Mường Nhà
Vệ sinh công nghiệp MBA
Từ 15h00÷16h00
    Ngày 20/4/2012
Đường dây 0,4kV sau TBA Pú Lau Xã Mường Nhà
Vệ sinh công nghiệp MBA
Từ 07h00÷11h00
    Ngày 21/4/2012
Đường dây 0,4kV sau TBA Pom Lót Xã Sam Mứn
Vệ sinh công nghiệp MBA thu hồi dây 0,4kV
 
 
 
ĐL Mường Ẳng
10h00-12h00
17/04/2012
Khu vực xã Xuân Lao
VSCN MBA, sàn thao tác, tủ điện 0.4kV
14h00-16h00
09/04/2012
Khu vực xã Mường Lạn
VSCN MBA, Sàn thao tác, tủ điện 0.4kV
10h00-14h00
18/04/2012
Khu vực Bản Hồng Sọt xã Búng Lao
Lắp đặt công tơ KH
10h30-14h00
19/04/2012
Khu vực Bản Lao xã Xuân Lao
Lắp đặt công tơ KH
10h00-15h00
21/04/2012
Khu vực TT xã Mường Lạn
Lắp đặt công tơ 3 pha
ĐL T.P Điện Biên Phủ
Ngày 18/04/2012 Từ 07h 30÷09h 00
Tổ dân phố 11; 13 ;14; 15; 16 phường Thanh Bình- TPĐBP
Thay công tơ định kỳ
Ngày 18/04/2012 Từ 09h 00÷10h 00
Tổ dân phố 1; 2; 3 phường Thanh Bình- TPĐBP
Thay công tơ định kỳ
Ngày 18/04/2012 Từ 10h 00÷11h 30
Tổ dân phố17; 19; 20 phường Mường Thanh - TPĐBP
Thay công tơ định kỳ
Ngày 19/04/2012 Từ 07h 30÷09h 00
Đội 18; 19; 20 Xã Thanh Hưng- huyện ĐB; Tổ dân phố 5 Phường Thanh Trường- TPĐBP
Thay công tơ định kỳ
Ngày 19/04/2012 Từ 11h 00÷12h 00
Tổ dân phố 8; 13; 19; 20 phường Him Lam - TPĐBP
Thay công tơ định kỳ
Ngày 19/04/2012 Từ 11h 00÷12h 00
Tổ dân phố 7; 8; 9 phường Mường Thanh - TPĐBP
Thay công tơ định kỳ
ĐL Tuần Giáo
08h00 - 11h00 ngày 19/4/2012
TBA Khoong Hin
Lắp công tơ, vệ sinh công nghiệp MBA.
14h00 - 17h00 ngày 19/4/2012
TBA Co Đứa
Lắp công tơ, vệ sinh công nghiệp MBA.
 
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn