Thứ Ba, Ngày 20 Tháng 8 Năm 2019

Lượt truy cập 4700601 Đang online 69

Tin tức - Sự kiện   »  Hoạt động đoàn thể

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI, TUYÊN TRUYỀN, NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 “ KHÓA XII” CỦA ĐẢNG

 

           Thực hiện kế hoạch Quán triệt, triển khai, tuyên truyền, Nghị quyết lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đảng ủy Công ty Điện lực Điện Biên đã kết hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên, mở Hội nghị Quán triệt, triển khai, tuyên truyền, Nghị quyết lần thứ 8 của Ban Chấp hành TW khóa XII. Hội nghị được tổ chức ngày 18 tháng 01 năm 2019, tại tầng 4 nhà điều hành Công ty Điện lực Điện Biên. Thành phần gồm có: Các đồng chí lãnh đạo các Phòng cơ quan Công ty, cùng toàn thể các cán bộ, công nhân viên các Phòng cơ quan Công ty và các đơn vị: Phân xưởng phát điện; Phân xưởng thiết kế - thí nghiệm; Đội QLVHĐZ cao thế 110 kV. Khai mạc Hội nghị đồng chí Trần Quyết Thắng thường trực Đảng ủy Công ty và đồng chí Phạm Minh Khuyến - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lên truyền đạt quán triệt, triển khai, tuyên truyền Nghị quyết lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thông qua các Nghị quyết quan trọng sau đây:

* Quy định 08-QĐ/TW: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

* Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

* Nghị quyết 36-NQ/TW: Nghị quyết về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

* Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Nhìn chung các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh…

Sau ½  ngày, diễn ra Hội nghị các cán bộ, công nhân viên chức tham dự học tập đã tập trung lắng nghe quán triệt, triển khai Nghị quyết lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị đã được đồng chí Phạm Minh Khuyến Ban tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết và chỉ đạo các đại biểu dự Hội nghị tiếp tục về nghiên cứu, quán triệt, triển khai và tuyên truyền Nghị quyết lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại các cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên trong cơ quan và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo, bám sát vào nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình tham mưu cho cấp ủy, Ban lãnh đạo cơ quan có những quyết sách đúng và trúng để thực hiện hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch của cơ quan, đơn vị trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

Anh Tài - P TTBV&PC
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn