Thứ Bảy, Ngày 6 Tháng 6 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5414124 Đang online 75

Tin tức - Sự kiện   »  Hoạt động đoàn thể

HỘI NGHỊ ĐẢNG VIÊN CHI BỘ ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Ngày 20/03/2019, Chi bộ Điện lực thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị đảng viên trong những tháng đầu năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Kim Ngoạn - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Điện lực thành phố. Chi bộ vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Huy Hoàng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên về tham dự và chỉ đạo Hội nghị
 

        Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Chi bộ trong những tháng đầu năm 2019; Báo cáo tình hình lãnh đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị 05-CT/TW năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng tiếp theo trong năm 2019.


Đ/C Đặng Kim Ngoạn - Bí thư Chi bộ báo cáo đánh giá công tác Đảng 

       Trong những tháng đầu năm 2019, Chi  bộ Điện lực thành phố Điện Biên Phủ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết đề ra, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên như: Chỉ thị số 824/CT-EVNNPC ngày 5/3/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác văn hóa doanh nghiệp năm 2019; Nghị quyết số 31-NQ/ĐU ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ, Ban Giám đốc về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Công ty Điện lực Điện Biên; Chỉ thị số 515/CT-PCĐB-PTCNS ngày 14/3/2019 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc: Tăng cường kỷ cương trong việc thực hiện nội quy lao động và kỷ luật vận hành trong sản xuất kinh doanh; Văn bản số 570/PCĐB-PTTBVPC ngày 19/3/2019 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc: Tăng cường kỷ cương trong việc thực hiện nội quy lao động và kỷ luật vận hành trong sản xuất kinh doanh..


Đ/C Trần Huy Hoàng - Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đảng viên

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Trần Huy Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Giam đốcCông ty Điện lực Điện Biên ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ trong những tháng đầu năm 2019 đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với chính quyền và các Đoàn thể, đồng chí nhấn mạnh trong những tháng tiếp theo của năm 2019 là phải tiếp tục quán triệt tốt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động về quan điểm, chủ trương, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Đặc biệt là Chỉ thị số 824/CT-EVNNPC ngày 5/3/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác văn hóa doanh nghiệp năm 2019; Nghị quyết số 31-NQ/ĐU ngày 13/3/2019 của Ban Thường Vụ, Ban Giám đốc về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Công ty Điện lực Điện Biên; Chỉ thị số 515/CT-PCĐB-PTCNS ngày 14/3/2019 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc: Tăng cường kỷ cương trong việc thực hiện nội quy lao động và kỷ luật vận hành trong sản xuất kinh doanh..

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Huy Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc Điện lực, các CBCNV và sự cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm 2019, đồng thời đồng chí đề nghị cấp ủy Chi bộ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên để định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà Chi bộ cần triển khai thực hiện cho các tháng tiếp theo trong năm 2019.

      Thay mặt Chi bộ Điện lực thành phố Điện Biên Phủ, đồng chí Đặng Kim Ngoạn - Bí thư Chi bộ đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty và khẳng định Chi bộ Điện lực thành phố Điện Biên Phủ sẽ thực hiện tốt việc củng cố tổ chức Đảng, triển khai có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo để công tác Đảng đi vào nề nếp, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như làm tốt công tác xây dựng Đảng tại cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng Chi bộ Đảng vững mạnh và giữ vững truyền thống lá cờ đầu trong Đảng bộ Công ty./.

Ngọc Quỳnh - ĐL Thành Phố
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn