Thứ Hai, Ngày 6 Tháng 2 Năm 2023
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 8710775 Đang online 502

Tin tức - Sự kiện   »  Hoạt động đoàn thể

Đảng ủy Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 5, khoá XIII của đảng

Ngày 19/8/2022, Đảng ủy Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 05 điểm cầu: Cơ quan Công ty, Điện lực Thành phố Điện Biên Phủ, Điện lực Điện Biên, Đội quản lý vận hành lưới điện Cao thế Điện Biên và Phân xưởng Phát điện.
 

Tham dự Hội nghị có 140 Đảng viên và 156 người lao động của 08 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty, được kết nối với 5 điểm cầu.

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty. Hội nghị đã tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: (1) Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “V tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiện quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đ nước ta trở thành nước phát triến có thu nhập cao (2) Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”(3) Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “V tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập th trong giai đoạn mới (4) Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “V tăng cường củng c xây dựng t chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

          Qua đó, định hướng cấp ủy, các chi bộ, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị, các tổ chức đoàn thể và người lao động; sau hội nghị này các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng chi bộ, đơn vị mình; góp phần đưa các nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết đề ra.

Quyết Thắng
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Авторские права принадлежат Dien Bien Electricity Company
. Авторское право 2011 г., все права защищены. Электронная почта: admin@pcdienbien.com.vn
Информация, полученная с этого сайта, требует указания источника http://pcdienbien.com.vn

Считаете ли вы, что онлайн-казино должны быть легальными в Чешской Республике?

В настоящее время онлайн-казино не считаются законными в Чешской Республике. Однако в настоящее время предлагается закон, который изменит это положение, и https://online-casinos.cz/legalni/ казино будут подчиняться тем же правилам, что и наземные казино. В то время как некоторые люди выступают против этой идеи, говоря, что это будет способствовать развитию игровой зависимости, другие считают, что это просто предложит людям новый способ ответственно развлекаться.

klusster.com
jefautomecanica.com.br
app.process.st
app.process.st
tree.taiga.io

Gambling at BetChan

There are a wide variety of casinos, and players may choose from more than 5,000 games. Give them a shot. After signing up at Betchat, you may choose from more than 3000 exciting casino games. The number of games in https://mustangsbigolgrill.ca/betchan-casino/ varies per country; for details, see: Regardless, several developer platforms like as NetEnt, Ezugi Next Generation Gaming, Pragmatic Play SoftSoft, and Betsoft are open to any user who wants to utilize them. Several variations of blackjack, baccarat, and roulette are available for play when we partake in table sports. You may play live dealer games at any reputable gambling establishment and check your odds against those of other players.