Thứ Tư, Ngày 23 Tháng 10 Năm 2019

Lượt truy cập 4839280 Đang online 44

Tin tức - Sự kiện   »  Hoạt động đoàn thể

CHI BỘ ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ TỔ CHỨC HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA 12 CỦA ĐẢNG

 

          Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-ĐU, ngày 17/12/2018 của Đảng ủy Công ty Điện lực Điện Biên về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghi Trung ương 8 khóa 12 của Đảng.

         Chiều ngày 18/01/2019, tại Hội trường Điện lực thành phố Điện Biên Phủ. Chi bộ đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghi Trung ương 8 khóa 12 của Đảng. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Khuyến - UV Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh trực tiếp triển khai học tập Nghị quyết, đồng chí Đặng Kim Ngoạn Ủy viên BCH Đảng ủy Công ty Điện lực Điện Biên, Bí thư Chi bộ Điện lực thành phố; các đồng chí trong BCH Chi ủy Chi bộ và toàn thể cán bộ đảng viên, CNVC-LĐ trực thuộc Chi bộ;

         Hội nghị đã nghe Đồng chí Phạm Minh Khuyến - UV Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Điện Biên quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW8, bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “ Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;  Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quán triệt Kết luận số 37-KL/TW “Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”.

         Cũng tại hội nghị các cán bộ đảng viên, CNVC-LĐ trong đơn vị nghe đồng chí Đặng Kim Ngoạn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Điện lực thành phố Điện Biên Phủ triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW8 khóa 12; nghe đồng chí Phạm Minh Khuyến - UV Ban Thường Vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh hướng dẫn việc xây dựng chương trình hành động cá nhân và viết thu hoạch kết quả học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí chí Phạm Minh Khuyến - UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh, đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của các cán bộ đảng viên, CNVC-LĐ; đồng thời đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết TW8 khóa 12. Cấp ủy Chi bộ xây dựng kế hoạch học tập quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa 12 và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo thời gian hiệu quả. Trực tiếp đồng chí Bí thư cấp ủy Chi bộ chịu trách nhiệm chỉ đạo trong việc tổ chức học tập quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa 12 của Đảng đảm bảo quan điểm chỉ đạo những định hướng lớn nêu trong Nghị quyết, chú trọng đề ra các biện pháp thiết thực và phù hợp thực tế với đơn vị mình có tính khả thi để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

         Kết thúc Hội nghị mỗi cán bộ đảng viên và CNVC-LĐ viết thu hoạch kết quả học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12..

Ngọc Quỳnh - ĐL Thành Phố
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn