Thứ Tư, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2018

Lượt truy cập 3861848 Đang online 55

Tin tức - Sự kiện   »  PC Điện Biên

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc ban hành Bộ Quy trình kinh doanh điện năng

 

          Để thống nhất hoạt động kinh doanh điện năng trong toàn Tổng Công ty, ngày 15/5/2012 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã ban hành bộ Quy trình kinh doanh điện năng theo Quyết định số 622/QĐ-ENVNPC ngày 15/5/2012. Đây là văn bản pháp lý rất quan trọng và có phạm vi bao quát toàn bộ các hoạt động trong dây truyền kinh doanh bán điện, thống nhất toàn miền Bắc, kể từ khi các Công ty TNHHTV Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình được chuyển giao về Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

          Bộ Quy trình kinh doanh mới có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 15/5/2012, thay thế cho Quy trình kinh doanh điện năng được ban hành theo Quyết định số 1817/QĐ-ENVNPC ngày 14/10/2012 và Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động thuê dịch vụ bán lẻ điện năng ban hành theo quyết định số 920/QĐ-PC1 ngày 18/5/2009 của Công ty Điện lực 1.
          Bộ Quy trình Kinh doanh điện năng mới bao gồm 12 quy trình:
          1. Quy trình cấp điện
          2. Quy trình ký kết và quản lý hợp đồng mua bán điện
          3. Quy trình quản lý hệ thống đo đếm điện năng bán điện cho khách hàng
          4. Quy trình ghi chỉ số công tơ
          5. Quy trình lập hóa đơn tiền điện
          6. Quy trình thu và theo dõi nợ tiền điện
          7. Quy trình giao tiếp với khách hàng sử dụng điện
          8. Quy trình lập báo cáo kinh doanh điện năng
          9. Quy định quản lý hệ thống đo đếm ranh giới giao nhận điện
          10. Quy định công tác dịch vụ khi ngừng, giảm cung cấp điện
          11. Quy định dịch vụ tin nhắn SMS
          12. Quy định tổ chức và dịch vụ bán lẻ điện năng
 
          Bộ Quy trình mới sẽ giúp CBCNV tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác kinh doanh điện năng.
Chu Quốc Toán - P9
Các tin cùng chủ đề Các tin khác
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn