Thứ Năm, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2019

Lượt truy cập 4277174 Đang online 39
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THEO SỔ GHI CHỈ SỐ

Chương trình hỗ trợ kiểm tra khách hàng theo sổ ghi chỉ số, bao gồm thời hạn hợp đồng, số hộ, áp giá đối với từng hợp đồng...
Mọi vướng mắc xin liên hệ với tác giả: Hà Văn Tân - P.CNTT - Công ty ĐL Điện Biên. Mobile: 0963.666.667

Mã đơn vị quản lý:               Sổ GCS :   

                                                    

lỗi không load được mã SỔ GCS hoặc kết nối máy chủ bị lỗiSystem.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at WebPages_Tienich_khachhang_sogcs.load_sgcs() in D:\developing\pcdienbien.com.vn\WebPages\Tienich\khachhang_sogcs.aspx.vb:line 83

Thiết kế và lập trình: Hà Văn Tân (Ban biên tập Website) - Phòng CNTT - Công ty Điện lực Điện Biên (0963.666.667)

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn