Thứ Hai, Ngày 19 Tháng 11 Năm 2018

Lượt truy cập 4119586 Đang online 60
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THEO SỔ GHI CHỈ SỐ

Chương trình hỗ trợ kiểm tra khách hàng theo sổ ghi chỉ số, bao gồm thời hạn hợp đồng, số hộ, áp giá đối với từng hợp đồng...
Mọi vướng mắc xin liên hệ với tác giả: Hà Văn Tân - P.CNTT - Công ty ĐL Điện Biên. Mobile: 0963.666.667

Mã đơn vị quản lý:               Sổ GCS :   

                                                    

Thiết kế và lập trình: Hà Văn Tân (Ban biên tập Website) - Phòng CNTT - Công ty Điện lực Điện Biên (0963.666.667)

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn