Thứ Năm, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2019

Lượt truy cập 4277181 Đang online 40
KIỂM TRA CÔNG TƠ TRONG KHO

Chương trình kiểm tra công tơ tồn trong kho và công tơ mới được treo lên lưới

Mọi vướng mắc xin liên hệ với tác giả: Hà Văn Tân - P.CNTT - Công ty ĐL Điện Biên. Mobile: 0963.666.667


                    

Mã đơn vị quản lý:            Tháng :    Năm:

                                                    

Thiết kế và lập trình: Hà Văn Tân (Ban biên tập Website) - Phòng CNTT - Công ty Điện lực Điện Biên (0963.666.667)

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn