Thứ Hai, Ngày 19 Tháng 11 Năm 2018

Lượt truy cập 4119652 Đang online 105
KIỂM TRA CÔNG TƠ KHÔNG SẢN LƯỢNG

Hiện nay chương trình hỗ trợ trong việc lấy các thông tin sản lượng công tơ 3 tháng gần nhất.

Mã đơn vị quản lý:               Tháng :    Năm:

                                                    

Thiết kế và lập trình: Hà Văn Tân (Ban biên tập Website) - Phòng CNTT - Công ty Điện lực Điện Biên (0963.666.667)

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn