Thứ Năm, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2019

Lượt truy cập 4277209 Đang online 48
KIỂM TRA CÔNG TƠ KHÔNG SẢN LƯỢNG

Hiện nay chương trình hỗ trợ trong việc lấy các thông tin sản lượng công tơ 3 tháng gần nhất.

Mã đơn vị quản lý:               Tháng :    Năm:

                                                    

Thiết kế và lập trình: Hà Văn Tân (Ban biên tập Website) - Phòng CNTT - Công ty Điện lực Điện Biên (0963.666.667)

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn