Thứ Năm, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2019

Lượt truy cập 4277224 Đang online 44

Kiểm tra thông tin công tơ

Chương trình được thiết kế để kiểm tra các công tơ trên lưới đã tháo xuống, Chỉ số các công tơ tháo xuống được nhập vào file excel, chương trình sẽ so sánh với phần mềm CMIS sẽ hiển thị cho người quản lý các kết quả so sánh này.
Mọi góp ý xin liên hệ với tác giả: Hà Văn Tân - Phòng Công nghệ thông tin - Công ty Điện lực Điện Biên Điện thoại: 0230.3827.791 mobile: 0963.666.667 Email: vantanevn@gmail.com

 

../../Hethong.master

                                                           

Các đơn vị có thể tải file mẫu Tại đây

Thiết kế và lập trình: Hà Văn Tân - Phòng CNTT - PC Điện Biên (mobile: 0963.666.667).
Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn