Thứ Hai, Ngày 23 Tháng 5 Năm 2022
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 7853014 Đang online 134

Giới thiệu   »  Ban lãnh đạo

  

Ông: Trần Đức Dũng - Ths Quản lý kinh tế
Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên.

Ông: Phan Ngọc Khánh - Ths Quản lý kinh tế
Phó giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên

  

  Ông: Tao Văn Pắn - Ths Quản lý kinh tế
   Phó giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên.


Ông: Nguyễn Thế Hùng - Ths Quản lý kinh tế
   Phó giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên.

 Ông: Chu Quốc Toán - Kỹ sư điện
 Chủ tịch công đoàn Công ty Điện lực Điện Biên 

 

 

 

Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn