Thứ Sáu, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2021
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 6344526 Đang online 23

Giới thiệu   »  Ban biên tập

  

Ông: Chu Quốc Toán - Chủ Tịch Công đoàn
Phó Ban biên tập ( phụ trách nội dung )

 

Ông: Trần Đức Dũng - Giám đốc Công ty
Phó ban biên tập ( Phụ trách giao diện )

Ông: Ngô Xuân Hương - Trưởng Phòng Tổ chức &NS - UV

 

Ông: Hà Văn Tân - Trưởng phòng CNTT 
UVTT - Quản trị hệ thống

 

Ông: Dương Phi Thường - Phó phòng kỹ thuật - UV

 

Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền - CV phòng TC&NS
Thư ký Ban biên tập

Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn