Thứ Hai, Ngày 23 Tháng 5 Năm 2022
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 7853152 Đang online 173

Giới thiệu   »  Ban biên tập

  

Ông: Trần Đức Dũng - Giám đốc Công ty
Trưởng ban biên tập 

Ông Phan Ngọc Khánh - Phó giám đốc 
Phó ban TT 

Ông Tao Văn Pắn - Phó giám đốc 
Phó ban biên tập

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó giám đốc
Phó ban biên tập

Ông: Vũ Đức Phong - Chủ Tịch Công đoàn
Phó Ban biên tập (phụ trách nội dung)

Ông: Ngô Xuân Hương - Trưởng Phòng Tổ chức &NS 
Thành viên TT

 

Ông: Hà Văn Tân - Trưởng phòng CNTT 
Thành viên

Ông: Đỗ Thanh Tuấn - Trưởng phòng KH&VT
Thành viên

 

Ông: Dương Phi Thường - Phó phòng kỹ thuật
Thành viên

Ông: Trần Văn Hoan - TP An Toàn 
Thành viên

Ông: Lê Mạnh Hùng - TP Kinh doanh
Thành viên

Bà: Nguyễn Thị Việt Hà - PP TC&NS
Thành viên

 

Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền - CV phòng TC&NS
Thư ký Ban biên tập

Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn