Thứ Hai, Ngày 24 Tháng 9 Năm 2018

Lượt truy cập 4020991 Đang online 43

Lịch thu tiền điện

STT Quầy thu Ngày thu Trạm Địa điểm
         
1 Quầy Điện lực Từ ngày 20 đến 28 hàng tháng Dốc đỏ, Khối 4, CNĐ Khối 20/7 Thị trấn Tuần Giáo - TG
Trung tâm, Tân tiến  
TT Huyện, Bản Nong  
Khối 2A, Cầu  
  Khu vực xã Pa Ham       
2 Bản Mường Anh Từ ngày 20 đến ngày 23 hàng tháng Bàn Pa Ham  Tại nhà ông Lò Văn Trường - Bản Mường Anh - Xã Pa Ham
3 Bản Hô Mức Ngày 24 hàng tháng  Hô Mức  Tại nhà ông Khoàng Văn Bun - Bản Hô Mức - Xã Pa Ham
4 Bản Nậm Cút Ngày 21-22 hàng tháng  Phiêng Đất  Tại nhà ông Lò Văn Nơm - Bản Nậm Cút - Xã Pa Ham
5 Bản Nậm Nèn 2 Ngày 23-24 hàng tháng  TT Nậm Nèn  Tại nhà ông Điêu Chính Thức - Bản Nậm Nèn 2 - Xã Pa Ham
6 Bản Phiêng Đất Ngày 26 hàng tháng  Huổi Đất  Tại nhà ông Lò Văn Thuận - Bản Phiêng Đất - Xã Pa Ham
7 Bản Nậm Nèn 1 Ngày 25-27 hàng tháng  TT Nậm Nèn  Tại nhà ông Tòng Văn Phóng - Bản Nậm Nèn 1 - Xã Pa Ham
  Khu vực xã Phình Sáng       
8  Bản Bon A Từ ngày 20-26 hàng tháng  Bon A, Rạng Đông, Háng Khúa  Tại nhà ông Quàng Văn Hào - Bản Bon A - Xã Phình Sáng 
9 Bản Nậm Din Từ ngày 20-26 hàng tháng  Bản Din, Phình Sáng, UB Phình Sáng  Tại nhà ông Sùng A Tủa- Bản Nậm Din - Xã Phình Sáng
   Khu vực xã Quài Nưa       
10 UBND Xã Quài Nưa  Từ ngày 20-25 hàng tháng  Minh Thắng Tại UBND Xã Quài Nưa - TG 
11 Bản Nong Giáng Từ ngày 20-25 hàng tháng  Bó Giáng  Tại nhà Quàng Văn Trịnh - Bản Nong Giáng - Quài Nưa
12 Nhà VH Bản Quài Nưa Từ ngày 26-27 hàng tháng  Bản Cang Nhà VH Xã Bản Quài Nưa - Tuần Giáo
   Khu vực Xã Mùn Chung      
13 Bản Pá Toong Từ ngày 21-24 hàng tháng  Pá Toong  Tại nhà Ông: Lò Văn Lún Bản Pá Toong - Mùn Chung  
14 Bản Chiềng Ban Từ ngày 21-24 hàng tháng  Chiềng Ban  Tại nhà Ông: Lò Văn Thỉnh- Bản Chiềng Ban - Mùn Chung  
15 UBND Xã Mùn Chung Từ ngày 25-27 hàng tháng  Huổi Lóong Tại UBND xã Mùn Chung - TG
  Khu vực xã Quài Cang      
16 Bản Cón - Xã Quài Cang Từ ngày 20-27 hàng tháng  Bản kệt, Bản Phúng, Bản Sái, Bản Cưởm Tại nhà Ông Lò Văn Toán - Bản Cón - xã Quài Cang
  Khu vực xã Pú Nhung      
17 UBND xã Pú Nhung Từ ngày 20-27 hàng tháng  Xá Tự, Phiêng Pi, Bản Chăn, Pú Nhung Tại UBND xã Pú Nhung - TG
  Khu vực xã Mường Mùn      
18 Bản Mường Từ ngày 20-26 hàng tháng  Bản Mường Tại nhà Ông : Lò Văn Thang - Bản Mường 1 - xã Mường Mùn
19 Bản Mường Từ ngày 20-26 hàng tháng  Bản Mường Tại nhà Ông : Nguyễn Văn Mẽ - Bản Mường 2 - xã Mường Mùn
20 Bản Mường Từ ngày 20-26 hàng tháng  Bản Mường Tại nhà Ông : Mào Văn Tinh - Bản Mường 3 - xã Mường Mùn
21 Bản Lúm Từ ngày 20-26 hàng tháng  Bản Lúm Tại nhà Ông : Lò Văn Tự - Bản lúm - xã Mường Mùn
22 Bản Nà Chua Từ ngày 20-26 hàng tháng  Nà Chua, Hát Khoang, Hồng Phong, Huổi Lốt Tại nhà Ông : Nùng Văn Hạnh - Bản Nà Chua- xã Mường Mùn
23 Bản Huổi Lốt Từ ngày 20-26 hàng tháng  Huổi Lốt Tại nhà Ông : Lò Văn Hiền - Bản Huổi Lốt- xã Mường Mùn
  Khu vực xã Chiềng Sinh      
24 Bản Vánh Từ ngày 20-28 hàng tháng  Chiềng Sinh 4, Bản Bó, Bản Xôm, Bản Che Phai Tại nhà Ông : Lò Văn Niêm - Bản Vánh- xã Chiềng Sinh
  Khu vực xã Quài Tở      
25 Bản Băng Từ ngày 20-27 hàng tháng  Bản Ban, Bản Yên, Bản Hới Tại nhà Ông : Lường Văn Phúc - Bản Băng- xã Quài Tở
26 UB xã Tênh Phông Từ ngày 20-27 hàng tháng  Bản Ten Hon UBND xã Tênh Phông - TG
  Khu vực xã Mường Thín      
27 Bản Thín Từ ngày 20-27 hàng tháng  UB Mường Thín, Bản Yên, Huổi Hốc Tại nhà Ông : Lò Văn Hưng - Bản Thín - xã Mường Thín
  Khu vực xã Nà Sáy      
28 Bản Nà Sáy I Từ ngày 20-27 hàng tháng  Nà Sáy, Huổi Sáy Tại nhà Ông : Lò Văn Hươi - Bản Nà Sáy I - xã Nà Sáy
  Khu vực xã Tỏa Tình      
29 UBND Xã Tỏa Tình Từ ngày 20-27 hàng tháng  UB xã Tỏa Tình, Bản Lồng, Bản Tỏa Tình, Hua Sa B. UBND xã Tỏa Tình - TG
  Khu vực xã Ta Ma      
30 Bản Nà Đắng Từ ngày 20-26 hàng tháng  Thới Tỷ, Nà Đắng, Kẻ Cải Tại nhà Ông : Quàng Văn Chung - Bản Nà Đắng - xã Ta Ma
31 Bản Háng Chua Từ ngày 20-26 hàng tháng  Háng Chua, Phiềng Cứ Tại nhà Ông : Sùng A Vừ - Bản Háng Chua - xã Ta Ma

 

Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn