Thứ Ba, Ngày 11 Tháng 12 Năm 2018
Nhiệt liệt chào mừng Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2018 ---> HÃY NGHĨ VỀ AN TOÀN TRƯỚC KHI HÀNH ĐỘNG

Lượt truy cập 4155254 Đang online 69

GIAO DỊCH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG DÙNG ĐIỆN

         QUYẾT ĐỊNH

         THỦ TỤC LẮP ĐẶT CÔNG TƠ MỚI:

                             Mẫu giấy đề nghị mua điện sinh hoạt                                

                             Mẫu giấy đề nghị mua điện ngoài mục đích sinh hoạt                  

         THỦ TỤC MUA ĐIỆN SINH HOẠT

         THỦ TỤC MUA ĐIỆN NGOÀI MỤC ĐÍCH SINH HOẠT (Không đầu tư công trình điện)

        THỦ TỤC MUA ĐIỆN NGẮN HẠN

         THỦ TỤC SANG TÊN, DÙNG CHUNG, TĂNG CƯỜNG CÔNG SUẤT

         THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC GIÁ ĐIỆN NHÀ TRỌ

         MỘT SỐ BIỂU MẪU THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

                                  Giấy đề nghị thay đổi thông tin trên HĐMBĐ     

                                  Giấy đề nghị tách hợp đồng mua bán điện       

                                  Giấy đề nghị mua điện dùng chung                    

                                 Giấy đề nghị thay đổi công suất công tơ           

         MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ DI DỜI CÔNG TƠ                                              

         MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CÔNG TƠ                                        

         BẢNG THU CHI PHÍ NGỪNG VÀ CẤP ĐIỆN TRỞ LẠI

         XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC

         ĐƠN GIÁ CÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

           3282  QUY  TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG EVNNPC  2015


 

 

Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn