Thứ Sáu, Ngày 30 Tháng 10 Năm 2020
  • DLTG Tuyen truyen
Lượt truy cập 5845614 Đang online 91

Danh bạ điện thoại nội bộ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN 

STT

Họ và tên

Chức danh

CĐ cơ quan

Di Động

A

CƠ QUAN CÔNG TY

 

 

 

I

Ban Giám Đốc

 

 

 

1

Trần Huy Hoàng

Giám đốc

0215 3831 999

 

2

Trần Đức Dũng

P.Giám đốc KD

0215 3827 083

 

3

Lò Tiến Dũng

P.Giám đốc KT

0215 3830 700

 

4

Tao Văn Pắn

P.Giám đốc CNTT 

 

 

5

Trần Quyết Thắng

Thường trực Đ.uỷ

 

0946 069 818

II

Văn Phòng

 

 

 

6

Nguyễn Như Xuân

Chánh văn phòng

0215 3830 737

0916 631 959

7

Vũ Hoàng Hà

P.Chánh V.phòng

0215 3830 737

0912 410 985

8

Nguyễn Văn Thái

Tổ trưởng tổ xe

0215 3 828 139

0912 287 463

9

Bùi Ngọc Tuấn ( Nhà đ. Hành)

TT. tổ bảo vệ

0215 3826 129

0947 264 632

10

Bùi Ngọc Tuấn ( Nhà kho)

0215 3824 091

 

III

Phòng Điều Độ

 

 

 

11

Phạm Hồng Nam

Trưởng phòng

0215 3826 188

0946 109 558

12

Đặng Thanh Ngọc

Phó  phòng

0215 3824 444

0914 289 688

IV

Phòng KH -  V.Tư

 

 

 

13

Phan Ngọc Khánh

Trưởng phòng

0215 3826 051

0912 228 324

14

Nguyễn Minh Thức     

Phó  phòng

 0215 3826 123

0912 247 485

15

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Phòng

0215 3826 109

 0947 264 999

V

Phòng KD Điện Năng

 

 

 

16

Lê Mạnh Hùng

Trưởng phòng

0215 3825 136

0948 978 678

17

Nguyễn Hồng Phong

Phó  phòng

0215 3825 137

0912 579 579

18

Vũ Toàn Thắng

Phó  phòng

 

0913 999 765

19

Phòng  Giao dịch  KH

 

0215 3825 137

 

VI

Phòng Kỹ Thuật

 

 

 

20

Nguyễn Thế Hùng

Trưởng phòng

 

0918 184 996

21

Dương Phi Thường

Phó  phòng

02303 827 075

01234 393 888

22

Giang Văn Long

Phó Phòng

 

 

VII

Phòng QL Xây Dựng

 

 

 

23

Trần Thế Luỹ

Trưởng phòng

0215 3 829 889

0946 572 996

24

Lê Mạnh Hùng

Phó  phòng

0919 097 866

25

Kiều Viết Hậu

Phó  phòng

 0968 00 33 66

VIII

Phòng TCKT

 

 

 

26

Nguyễn Thị Hảo

Trưởng phòng

0215 3 831 688

0942 784 989

27

Nguyễn Tiến Hằng

Phó  phòng

0215 3 827 084

0912 445 073

28

Trần Thị Nga

Phó  phòng

02153 826 064

0946 959 298

29

Phạm Thị Hồng Định

Phó Phòng

 

0915 624 346

IX

Phòng Thanh Tra An Toàn

 

 

 

30

Trần Văn Hoan

Trưởng phòng

0215 3829 898

0918 716 999

31

Hoàng Đình Bắc

Phó  phòng

0916 648 599

32

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Phòng

 

01239 476 999

X

Phòng Tổ Chức LĐ

 

 

 

33

Ngô Xuân Hương

T. phòng – CTCĐ

0215 3826 242

0948 543 888

34

Trần Quyết Thắng

Phó  phòng

0215 3827 079

0946 069 818

35

Nguyễn Việt Hà

Phó Phòng

 

0944 660 808

XI

Phòng VT và CNTT

 

 

 

36

Hà Văn Tân

Trưởng  phòng

 

0963 666 667

37

Phạm Minh Đức

Phó  phòng

0215 3827 791

0912 999 680

XII

Phòng Giám sát Đ.năng

 

 

 

38

Hoàng Văn Hà

Trưởng phòng

0215 3833 384

0915 494 996

39

Vũ Thị Xuân

Phó phòng

0963 353 667

40

Đào Mạnh Dũng

Phó Phòng

 

0916 369 555

XIII

Phòng TTBV&PC

 

 

 

41

Phạm Minh Cường

Trưởng Phòng

 

0942 197 595

42

Nguyễn Anh Tài

Phó phòng

 

0916 391 224

B

CÁC Đ.VỊ TRỰC THUỘC 

 

 

I

Phân Xưởng TK TN

 

 

 

44

Vũ Quang Hưng

Quản đốc

02303 826 505

0912 079 790

45

Hà Thanh Bình

Phó quản đốc

 

0963 477 659

46

Đặng  Thế Cường

Phó quản đốc

 

0915 536 612

47

Fax

 

02303 830 064

 

II

PX. Phát Điện T.Bbay

 

 

 

48

Nguyễn Quang Hưng

Quản đốc

 

0917 752 274

49

Trực vận hành

 

02303 509 990

 

50

Bảo vệ

 

02303 509 980

 

III

Điện Lực Thành Phố

 

 

 

51

 

Giám đốc

 

 

 

52

Trần Văn Sỹ    

P. Giám đốc

 

0915 467 996

53

Trần Ngọc Bình

P. Giám Đốc

 

0916 558 366

*

Phòng KD tổng hợp

 

 

 

54

Lý Trung Sơn

Trưởng phòng

0215 3826 822

0963 399 555

55

Nguyễn Văn Tứ

Phó phòng

 

0968 033 535

*

Phòng KT An toàn

 

 

 

56

Vũ Khánh

Kỹ thuật viên

 

0975 400 321

57

Phòng g.dịch K.hàng

 

0215 3813 815

 

58

Trực ban:     

 Máy 1

0215 3825 911

 

 

                   

 Máy 2

0215 2210 821

 

59

Fax

 

0215 3824 666

 

IV

Điện Lực Điện Biên

 

 

 

60

Trần Đức Long

Giám đốc

0215 3823 299

0945 637 878

0963 687 878

61

Đào Mạnh Hà

P. Giám đốc

0215 3823 288

0968 125 668

62

Vũ Đức Phong

P. Giám đốc

 

0963 974 978

*

Phòng KD tổng hợp

 

 

 

63

Lê Văn Mạnh

Trưởng phòng

0215 3823 289

0886 933 999

0967 99 55 99

*

Phòng KT An toàn

 

 

 

64

 Trần Quốc Bình

Phó phòng

0215 3823 288

0969 118 866

 

*

Trực ban:    

  Máy 1

0215 3823 197

 

65

                      

  Máy 2

0215 3821 196

 

66

Fax

 

0215 3821 198

 

V

Điện Lực Điện B.Đông

 

 

 

67

Hoàng Xuân Sơn         

Giám đốc

02153 891 199

0912 871 107

 

68

Trần Bắc

P. Giám đốc

0215 3891 501

01277 893 999

69

Lê Văn Tùng

P. Giám Đốc

 

0963 888 606

*

Phòng KD tổng hợp

 

 

 

70

Nguyễn Tuấn Anh

Phó phòng

0215 3891 088

0948 642 389

71

Nguyễn Thị Hồng Gấm

Kế toán

0215 3891 168

 01243 262 018

*

Phòng KT An toàn

 

 

 

72

Nguyễn Mạnh  Thưởng

Trưởng phòng

0215 3891 501

0916 540 450

73

Nguyễn Hồng Dũng

Kỹ thuật viên

0983 289 982

74

Trực ban

 

0215 3891 246

 

75

Fax

 

0215 3891 447

 

VI

Điện Lực Tủa chùa

 

 

 

76

Hà Đức Thắng

Giám Đốc

 

0915 632 411

0963 404 007

77

Nguyễn Văn Bình

PGĐ 

 

0985 263 586

78

Vũ Thanh Bình

P. Giám đốc

 

0963 250 473

79

Phòng KD tổng hợp

 Lưu Quốc Khánh

0215 3845 205

 0963 686 900

80

Trần Thị Xoan

Kế toán

0215 3845 532

0916 962 507

*

Phòng KT An toàn

 

 

 

81

Đỗ Thế Anh

 KTV AT

 

 0983 377 242

*

Trực ban:       

  Máy 1

0215 2 214 573

 

82

                        

  Máy 2

0215 3845 105

 

83

Fax

 

0215 3845 705

 

VII

Điện Lực Tuần Giáo

 

 

 

84

Lê Ngọc Tuấn

Giám đốc

0215 3867 666

0912 776 342

85

Nguyễn Đạt Tuân

P. Giám đốc

 

0962 981 501

86

Dương Đức Ân

P. Giám đốc

 

01676 075 456

87

Phòng KD tổng hợp

 

0215 3867 818

 

88

Phòng KT An toàn

 

0215 3867 819

 

*

Trực ban:        

 Máy 1

0215 2215 100

 

89

                       

 Máy 2

0215 3862 341

 

*

Fax

 

0215 3862 709

 

VIII

Điện Lực Mường Ẳng

 

 

 

90

Lò Văn Thoạn

Giám đốc

0215 3856 668

 0912 286 466

91

Lê Đức Thắng

P. Giám đốc

0215 3856 568

0913 199 959

92

Vũ Hữu Quang

P. Giám đốc

 

0912 363 849

*

Phòng KD tổng hợp

 

 

 

93

Tống Văn Định

 

0215 3856 569

0918 593 567

94

Vũ Thị Gấm

 

0215 3856 678

01293 895 566

*

Phòng KT An toàn

 

 

 

95

Vũ Hữu Quang

Trưởng phòng

0215 3856 568

0912 363 849

96

Đỗ Thanh Quân

Phó Phòng

 

0915 859 685

97

Trực ban

 

0215 3856 567

 

98

Fax

 

0215 3856 099

 

IX

Điện Lực Mường Chà

 

 

 

99

Lưu Văn Phong

Giám đốc

 

01234 310 999

100

Lò Văn Nghiệm

P. Giám đốc

 0215 3740 439

0913 700 669

101

Phạm Quang Thu

P. Giám Đốc

 

0986 800 888

102

Phạm Bá Dũng

P. Giám Đốc

 

0912 974 833

*

Phòng KD tổng hợp

 

 

 

103

Trần Văn Thắng

Kinh doanh

0215 3843 555

0919 667 555

104

Nguyễn Đức Thành

Hợp đồng

0215 3842 126

 

105

Trần Thị Lệ Chi

Kế toán

0215 3843 666

 

*

Phòng KH - KTAT

 

 

 

106

 Hoàng Chí Hữu

an toàn

 

0968 223 989

107

Trực ban:        

 Máy 1

0215 3625 999

 

108

                         

 Máy 2

0215 3842 124

 

109

Fax

 

0215 3842 200

 

XI

Điện Lực Mường Nhé

 

 

 

110

Bùi Quốc Trung

Giám Đốc

0215 3740 442

0914 607 644

111

Lường Văn Phong

P. Giám đốc

0215 3740 922

01689 736 332

112

Hà Văn Mạnh

P. Giám đốc

 

0988 332 954

 

Phòng KD 

 

0215 3740 439

 

113

Nguyễn Văn Thắng

Kinh doanh

 

01232 668 856

114

Vũ Hồng Thanh

Kinh doanh

 

01649 339 676

*

Phòng KH - KT - AT

 

 

 

115

 

Kỹ thuật viên

 

01689 736 332

116

Trực ban:         

 

0215 3740 003

 

117

Fax

 

0215 3740 439

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn