Thứ Hai, Ngày 19 Tháng 8 Năm 2019

Lượt truy cập 4698614 Đang online 314

Thông tin nổi bật

 


Trần Huy Hoàng(Giám Đốc), Vũ Hoàng Hà, Nguyễn Thị Thu Hoàn, Điêu Thị Lai, Bùi Ngọc Tuấn( Văn Phòng), Phan Ngọc Khánh, Nguyễn Anh Tuấn, Lữ Thị Hà, Đặng Thị Hồng Toan( P. KHVT), Phan Thanh Hiếu(P Kỹ Thuật), Nguyễn Tiến Hằng, Phạm Thị Hồng Định, Đoàn Minh Huệ ( P TCKT), Vũ Thị Xuân, Lương Thế Thuần, Đỗ Văn Thắng( P KTGS&MBĐ), Nguyễn Minh Thắng, Lê Mạnh Hùng(P Điều Độ), Dương Văn Khởi(P QLĐT), Vũ Toàn Thắng, Trương Thị Nam, Trân Thị Kim Thắng, Trịnh Quang Thắng( P KD), Hà Văn Tân, Lê Việt Hồng, Nguyễn Thắng Lợi( P CNTT), Nguyễn Văn Tùng( P An Toàn), Phạm Minh Cường, Nguyễn Thị Hồng(P TTBV&PC)  
 

Thông tin đầu tư xây dựng

Liên kết Web

 Bản quyền thuộc về Công ty Điện lực Điện Biên
Copy right 2011, all rights reserved. Email: admin@pcdienbien.com.vn
Thông tin trích từ website này yêu cầu ghi rõ từ nguồn http://pcdienbien.com.vn